TIPE KARBOHIDRAT, KOMPONEN DAN SUMBERNYA

Tipe

Komponen

Sumber

Polisakarida, pati, dekstrin

D-glukosa

Biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan, tebu, bit

Selulosa

D-glukosa

Dinding sel dan serat tanaman

Glikogen

D-glukosa

Hati, jaringan hewan, jagung

Hemiselulosa

L-arabinosa, D-xylosa,

L-rhamnosa, D-galaktosa,

D-manosa, D-glukosa,

D-glukoronat dan

D-galakturonat

Dinding sel dan serat tanaman, biji-bijian, kacang-kacangan, tepung, dedak

Pentosan

L-arabinosa, D-xylosa

Hemiselulosa dan senyawa-senyawa pektik

Senyawa-senyawa pektik

Asam D-galakturonat,

L-arabinosa, D-galaktosa,

L-rhaminosa, L-fukosa

Pada buah-buahan, terutama jeruk dan apel, bit, sayur-sayuran

Oligosakarida

Rafinosa, stachynosa,

D-galaktosa, D-glukosa,

D-fruktosa

Kacang-kacangan, biji-bijian, bit, dan tebu

Fruktosil-sukrosa

D-frkutosa, D-glukosa

Biji-bijian, bawang bombay, bawang bakung

Maltooligosakarida

D-glukosa

Sirup, malt, amilodektrin

Disakarida

Sukrosa

D-glukosa, D-fruktosa

Tebu, bit, buah-buah, sayuran, makanan manis

Maltosa, iso maltosa

Laktosa

D-glukosa

D-galaktosa, D-glukosa

Sirup, malt, madu

Susu, keju, dairy product

Tipe dapat dicerna dan tidak dapat dicerna manusia

Tipe KH

Dapat dicerna

Tidak dapat dicerna

Polisakarida

Pati, amilosa, amilodekstrin, glikosin

Selulosa, hemiselulosa, senyawa pektik, pentosan, khitin

Oligosakarida

Sukrosa, malto dan maltosa, isomaltosa, laktosa

Melibiosa, rafinosa, stachyosa, laktulosa

Monosakarida

D-glukosa, D-fruktosa, D-galaktosa

D-manosa, L-sorbosa

Pentosa

D-ribosa

L-arabinosa, D-xylosa

Alditols

Gliserol, D-glucitol (sorbitol)

Xylitol

D-manitol,galacticol (dulcitol)

L-arabiritol

0 komentar:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Posting Komentar